פיקוח וניהול פרויקטים בבניה

ניהול פרויקטים בבניה בקיסריה

Caesarea Building Services


Caesarea Building Services

Caesarea Building Services

Refurbishment & Interior Services

Caesarea Building Services Caesarea Building Services Caesarea Building Services Caesarea Building Services Caesarea Building Services Caesarea Building Services

 

Our beginnings

C&M Caesarea Real Estate Founded in 1998 by Paz Chilik,

we’ve grown to employ more than 100 people – providing a quality, high-touch property service across Israel.

Unlike many others, C&M Caesarea Real Estate remains privately and family owned.

And as a result, we’re able to maintain the values of trust, professionalism and integrity,

which have served our clients well over the last 20 years.

As a full-service agency working in Caesarea’s market, we’re able to provide our customers with:

residential sales & lettings, property management, home management and corporate services;

residential developments, professional valuations, refurbishment & interior design services and block management.

We also offer a Research, Asset and Fund Management Division,

C&M Caesarea Real Estate Management, which can advise direct property investors